Gå til innhold

[Utgått]Endring i forskrift om tollvesenets avskilting m.m. 15. desember 1989 nr. 1247

I forskrift om tollvesenets avskilting m.m. 15. desember 1989 nr. 1237 § 3 tredje ledd er det gitt bestemmelser om avskilting av kjøretøy på bakgrunn av manglende avlesning av telleapparat. Dette har sin bakgrunn i at det i regelverket for den tidligere kilometeravgiften var gitt bestemmelser om plikt til kvartalsvise avslesninger av kilometertelleren, av hensyn til avgiftsberegningen.

Da kilometeravgiften opphørte 1. oktober 1993 er denne bestemmelsen ikke lenger aktuell.

Finansdepartementet har ved forskrift 12. mai 2004 foretatt følgende endring i forskriften:

I

Overskriften skal lyde:

Forskrift om Tollvesenets avskilting m.m.

§ 3 tredje ledd oppheves.

II

Endringene under I trer i kraft straks.