Gå til innhold

[Utgått]Kunst i form av fotografier - beregningsgrunnlag

Det vises til rundskriv 2004/350-2 hvor det informeres om at kunst i form av fotografier som innføres av kunsteren selv eller via mellommmann er fritatt for merverdiavgift.

Ved innførsel av kunst i form av fotografier, av andre enn kunsteren selv eller via mellommann, er det nå avklart med Finansdepartementet at beregningsgrunnlaget skal fastsettes til 20 % av tollverdien. Jfr § 3a i forskrift 12 til merverdiavgiftsloven. Vilkårene for at fotografier skal kunne anses som kunst etter disse bestemmelser er den samme som for fritaket (se rundskriv 2004/350-2).