Gå til innhold

[Utgått]Merverdiavgift - endring av avgiftssatser


Stortinget har fattet vedtak om at standardsatsen for merverdiavgift fra 1. januar 2005 er økt til 25 prosent. Satsen for merverdiavgift for næringsmidler er fra samme dato satt ned til 11 prosent.

Dette medfører at merverdiavgift fra og med 1. januar 2005 skal oppkreves med henholdsvis 25 og 11 prosent ved innførsel.

TVINN vil bli endret i samsvar med dette.

Hvorvidt gammel eller ny sats skal benyttes avgjøres etter reglene i tolltariffens innledende bestemmelser § 2 nr 7, jfr merverdiavgiftsloven § 74.