Gå til innhold

[Utgått]Norsk vegmuseum - toll- og avgiftsfritak for samler- og kunstgjenstander i henhold til UNESCO-overenskomstens vedlegg B punkt IV

Med dette informeres om at Norsk vegmuseum og Norsk Fjellsprengningsmuseum er innvilget toll- og avgiftsfritak for samler- og kunstgjenstander som skal innlemmes i museenes samlinger.

Fritaket er gitt i medhold av UNESCO-overenskomstens vedlegg B punkt IV, og § 5 nr 3 i Forskrift nr. 12 av 12. desember 1975 om beregning og oppkreving av merverdiavgift ved innførsel.