Gå til innhold

[Utgått]Endring av tollovforskriften - overføring av varer fra tollager D til annet tollager

Toll- og avgiftsdirektoratet har den 19. februar 2004 fastsatt følgende endringer i forskrift av 15. desember 1967 nr. 8962 (tollovforskriften), for å bringe forskriften i tråd med den forvaltningspraksis som er beskrevet i rundskriv av 15. januar 2002 (saksnummer 2001/3346):


7.2.16


Bearbeidet vare på tollager D tillates ikke fortollet. Dette gjelder ikke fortolling av proviant til norske fiskefartøyer for bruk i fjerne farvann, jf. Finansdepartementets forskrift av 30. september 1980 nr. 6. Dersom særlige grunner foreligger, kan Tollvesenet også i andre tilfeller gi tillatelse til fortolling.


7.6.9


Varer som skal angis til uttak fra tollager D, skal deklareres på de til enhver tid fastsatte blanketter. Varer kan tas ut til fortolling, til utførsel direkte til mottaker i utlandet, til Svalbard og Jan Mayen, til slik bruk som anført i tolltariffens innledende bestemmelser § 24 nr. 1 bokstav a-c, eller til forpassing til annet godkjent tollager. Bearbeidet vare tillates ikke fortollet, jf. 7.2.16.

Forskriftsendringen trer i kraft den 1. mars 2004.