Gå til innhold

[Utgått]Endring i godtgjøring til statskassen for deklarasjoner som belastes tollkredittenMed virkning fra 1. januar 2004 endres forskrift av 15. desember 1967 nr. 8962 (tollovforskriften) som følger:

5.5.5. Godtgjørelse til statskassen

Foretak som er innvilget tollkreditt, skal betale godtgjørelse til statskassen på kr 75,- for hver innførselsdeklarasjon som blir belastet foretakets tollkredittkonto.

For denne godtgjørelse gjelder samme betalingsbestemmelser som for toll mv., jf. punkt 5.5.4.