Gå til innhold

[Utgått]Kjæledyrpass ved innførsel av hund, katt og ilder

Innførselsvilkår for hund, katt og ilder.
Gå rett til

 

Dette rundskriv erstatter tidligere utsendt rundskriv 2004/1978-3.

Tollvesenet skal i samarbeid med Mattilsynet kontrollere at innførsel av hund, katt og ilder skjer i samsvar med Kjæledyrforordningen (EF) nr. 998/2003 inntatt i forskrift FOR 2004-07-01 nr 1105: Forskrift om dyrehelsemessige betingelser for ikke-kommersiell transport av kjæledyr. Denne forskriften regulerer privat inn- og utførsel av hund, katt og ilder til/fra Norge med virkning fra 1. oktober 2004.

Det som tydeligst kjennetegner det nye regelverket, er at hund, katt og ilder som innføres til Norge fra EU-land ikke lenger skal ledsages av et veterinærsertifikat, men av et pass. Passet skal utstedes av veterinær i det landet dyret er hjemmehørende. Det norske passet er blått, har et unikt nummer og et norsk flagg sammen med EU-symbolet påtrykt på forsiden. Ved innførsel av hund, katt , ilder fra andre land skal dyrene ledsages av pass eller veterinærsertifikat. Echinoccosebehandlingen ved innreise til Norge skal være foretatt i utlandet (unntatt ved innreise fra Sverige (2011) da Echinoccose behandling her også kan utføres ved grensepassering).

Identifikasjon av dyrene skal kunne gjøres enten ved tatovering eller mikrochips. I en overgangsperiode på 8 år vil begge metoder tillates, deretter bare mikrochips.

Ved grensepassering skal reisende uoppfordret forevise dyr og dokumenter ovenfor Tollvesenet for kontroll i samsvar med dette rundskriv.

Dersom det ved kontroll oppstår tvil om dyrets status og om vilkårene for innførsel foreligger, må Mattilsynet alltid kontaktes før dyret tillates innført til Norge.

Kjæledyrforordnigens bestemmelser vedrørende innførsel av andre dyrearter enn de som er beskrevet i dette rundskriv, vil foreløpig ikke komme til anvendelse.

Innførselsvilkår for hund og katt :

Fra Sverige:

 • Behandling med praziquantel mot echinoccose (bendelorm) skal være utført umidelbart før innreise (også ved kortere reiser).  
 • Eier bør eventuelt kunne vise fram en vaksinasjonsattest eller lignende som bevis på at dyret er norsk/svensk.
 • Ved transitt gjennom Sverige skal kjæledyrpass fremlegges ved grensepassering inn til Norge.

Fra UK og Irland:

 • Pass som inneholder navn på dyrets eier, en beskrivelse av dyret og dokumentasjon for gyldig ID-merking.
 • Behandling med praziquantel mot echinoccose (bendelorm) max.10 dager før innreise.  

Fra alle EØS-land unntatt Sverige, UK og Irland:

 • Pass som inneholder navn på dyrets eier, en beskrivelse av dyret og dokumentasjon for gyldig ID-merking.
 • Behandlet med praziquantel mot echinoccose(bendelorm) max.10 dager før innreise. (Gjelder ikke ved innreise fra Finland)
 • Vaksinasjon mot rabies.
Blodprøve:

Hunder og katter som innføres til Norge skal også ha gjennomgått en serologisk test som viser at de har oppnådd et antistoffnivå på minst 0,5 IE/ml på grunnlag av en blodprøve som er tatt tidligst 120 dager og senest 365 dager etter vaksineringen.

Fra Svalbard, Jan Mayen, Andorra, Sveits, Island, Monaco, San Marino og Vatikanstaten:

 • Veterinærsertifikat eller pass som inneholder navn på dyrets eier, en beskrivelse av dyret og dokumentasjon for gyldig ID-merking.
 • Behandlet med praziquantel mot echinoccose(bendelorm) max.10 dager før innreise.
 • Vaksinasjon mot rabies.
 • Blodprøve:
  Hunder og katter som innføres til Norge skal også ha gjennomgått en serologisk test som viser at de har oppnådd et antistoffnivå på minst 0,5 IE/ml på grunnlag av en blodprøve som er tatt tidligst 120 dager og senest 365 dager etter vaksineringen.

Fra alle andre land:

 • Varsling til grenseveterinær senest 48 timer før ankomst.
 • Veterinær grensekontroll.


 

Nye innførselsvilår for ilder fra 1. oktober 2004

 

Fra Sverige:

 • Ingen krav om pass.
 • Eier bør ev. kunne vise fram en vaksinasjonsattest eller lignende som bevis på at dyret er norsk/svensk.
 • Ved transitt gjennom Sverige skal kjæledyrpass fremlegges ved grensepassering inn til Norge.

Fra alle EØS-land unntatt Sverige, UK og Irland:

 • Veterinærsertifikat eller pass som inneholder navn på dyrets eier, en beskrivelse av dyret og dokumentasjon for gyldig ID-merking.
 • Vaksinasjon mot rabies.

Fra Svalbard, Jan Mayen, Andorra, Sveits, Island, Monaco, San Marino og Vatikanstaten:

 • Veterinærsertifikat eller pass som inneholder navn på dyrets eier, en beskrivelse av dyret og dokumentasjon for gyldig ID-merking.
 • Vaksinasjon mot rabies.

Fra alle andre land:

 • Varsling til grenseveterinær senest 48 timer før ankomst.
 • Veterinær grensekontroll