Gå til innhold

[Utgått]Feil avgiftssats i TVINN på FK 104

Avgiftssats for FK 104 perioden 01.01.2004 – 26.03.2004 er feil i TVINN.
Feil sats har vært 50.13 øre per gram, mens korrekt sats skulle vært 51.30 øre per gram.

Feilen er rettet opp, og korrekt avgiftssats ligger nå i TVINN
gjeldende fom 27.03.2004.

Da vi har registrert at det i den aktuelle perioden har blitt innført varer som er
belastet med feil avgiftssats, har vi funnet å opprette generelt unntaksdokument
knyttet til nevnte avgift.

Ved omberegning kan korrekt avgiftssats aktiveres ved å deklarere
”S” i rubrikk 33 og referansekode ”GEN” med henvisning til følgende
skriv i rubrikk 44 :

S2004/1467