Gå til innhold

[Utgått]Sporing av MRN - ny funksjon på Internett

Funksjon for sporing av elektroniske transitteringsdeklarasjoner på grunnlag av MRN (transitteringsnummer) er nå tilgjengelig på EU-kommisjonens Europa web-site: http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/databases/database.htm
Gå videre fra denne siden inn på TRANSIT MRN Follow-up Information, ved å klikke på ønsket språkkode.

eller
http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/dds/en/home.htm
Gå videre fra denne siden inn på MRN Follow-up (engelsk språk).