Gå til innhold

[Utgått]Kommentar til tolltariffens innledende bestemmelser §§ 16 - 24


Toll- og avgiftsdirektoratet har utarbeidet en kommentarutgave til tolltariffens innledende bestemmelser §§16 - 24. Utgaven er tilgjengelig både i papirversjon og elektronisk.

Papirversjonen vil bli trykket opp etter behov i antall eksemplarer den enkelte tollregion måtte ønske.

Den elektroniske utgaven finner du under emnet temahefter på tollvesenets internettsider (www.toll.no, næringsliv/ temahefter).