Gå til innhold

[Utgått]Innførsel av storfekjøtt fra Botswana og Namibia under det norske GSP-systemet

Ordningen med kvantumsregulert import av storfekjøtt fra Botswana og Namibia under det norske GSP-systemet videreføres i 2006.

Dette rundskriv erstatter i sin helhet rundskriv 2002/4472 av 23. desember 2004.

Botswana og Namibia opprettholder sin MUL-status i henhold til det norske GSP-systemet og den årlige tollfrie kvantumsreguleringen på 2.700.000 kilo utbeinet storfekjøtt.

Vareomfanget under kvotekode T020169 er utbeinet kjøtt av storfe, ferskt, kjølt eller fryst under tolltariffnummer: 02.01.3001, 02.01.3009, 02.02.3001 og 02.02.3009.

Årlig mengde er 2.700.000 kilo

Kvotetildelingen skjer automatisk ved deklarering i TVINN-systemet. Dersom importør/deklarant ønsker å benytte ordningen skal følgende koder angis ved deklarering.

Rubrikk 33: (tollnedsettelse): S

Rubrikk 36: (opprinnelse): G

Rubrikk 44: KVT T020169 og GEN S02/4472A.

Når importkvantumet er nyttet fullt ut, vil TVINN-systemet automatisk avvise nye deklarasjoner. Ved bruk av foreløpig deklarasjon (FO) i TVINN vil ordningen kun komme til anvendelse på det tidspunkt fullstendig deklarasjon er akseptert i TVINN-systemet. Dersom det tollfrie importkvantumet i mellomtiden er nyttet fullt ut, vil den tollsats som gjaldt for ordinære GSP-land på innførselstidspunktet komme til anvendelse.