Gå til innhold

[Utgått]Ajourført liste over firmaer som har tillatelse til å utstede enkeltgarantiblanketter (TC32)


Toll- og avgiftsdirektoratet viser til vedlagte ajourførte liste over firmaer, kredittinstitusjoner, banker m.v. som har tillatelse til å utstede Enkelgarantiblanketter (TC32).

Direktoratet kan opplyse at fra 14. juli 2004 har kun 10 land godkjente firmaer som selger Enkelgarantiblanketter.

Dersom det skjer endringer til listen, vil dette bli meddelt. Vedlagte liste erstatter tidligere liste med rettelser/endringer.