Gå til innhold

Nytt digitalt søknadsskjema for bindende klassifiseringsuttalelser (BKU)

Fra 3. februar skal du søke om bindende klassifiseringsuttalelser i henhold til gjeldende tolltariff via Altinn. 

Hvert år mottar Tolletaten ca. 6000 klassifiseringssøknader. Tolletaten avgjør da hvordan det enkelte produkt skal klassifiseres og hvilket varenummer i tolltariffen som skal brukes. Nå skal denne søknaden skje digitalt via Altinn.

Slik gjør du

  • Finn søknadskjemaet på www.altinn.no/Skjema-og-tjenester/. Søk på tjenesteeier/etat: Tolldirektoratet.
  • Skjemaet heter: RD-0009 Søknad om bindende klassifiseringsuttalelse (BKU) i henhold til gjeldende tolltariff.
  • Logg inn i Altinn med firmaet organisasjonsnummer. Hvis firmaet ikke har organisasjonsnummer må fødselsnummer brukes
  • Fyll ut i tre steg. Husk også å laste inn vedlegg. Send inn.

Når søknaden er sendt, vil du få et referansenummer på skjermen med mulighet for utskrift. Du får også en e-post med bekreftelse på at Tolletaten har mottatt din søknad. Bekreftelsen inneholder saksnummeret du skal bruke hvis du vil ta kontakt med Tolletaten om søknaden.

Skal du sende inn vareprøve?

Har du vareprøver du vil ettersende, skal du sende dem til den tollregionen vareeier hører til. Det er firmaets adresse, slik den er registrert i Foretaksregisteret, som avgjør hvilken tollregion vareeier hører til. Adressene til tollregionene står i bekreftelsen.

Etter 1. mars vil søknader vi mottar på papir bli returnert med beskjed om å søke via Altinn.

Alle avgjørelser samles i en anonym database slik at det er mulig å lære av tidligere avgjørelser.

Søk i tidligere avgjørelser her

Klassifisering av klær. Foto: Charlotte SverdrupAnsatte i Tolletaten vurderer vareprøver og avgjør hvordan varen skal klassifiseres. Foto: Charlotte Sverdrup/Tolletaten