Gå til innhold

Henvendelser om tollkredittordningen

Tolletaten har den siste tiden mottatt flere henvendelser om tollkredittordningen. Skatteetaten overtok ansvaret for tollkredittordningen 1. januar 2016.

Henvendelser om tollkredittordningen må derfor rettes til Skatteetaten.

Her kan du finne mer informasjon og søke om tollkreditt på Skatteetatens nettsider.

Del med andre: