Gå til innhold

Forenkling i GSP-systemet

En ny opprinnelseserklæring vil erstatte ordningen med opprinnelsessertifikat Form A og erstatningssertifikat med start fra 1. januar 2017.

REX (Registrert Eksportør System) er et EU initiert prosjekt hvor Sveits og Norge også deltar.

Eksportører i GSP-land, og eksportører i EU, Sveits eller Norge som transitterer varer fra GSP-land, kan registrere seg hos de autoriserte myndighetene i landet og få tildelt et REX-nummer. Dette nummeret skal brukes ved utstedelse av opprinnelseserklæringer/erstatningsopprinnelseserklæringer. Dette betyr at eksportøren ikke trenger å få stempel fra Tolletaten.

Gjennomføring

EU, Sveits og Norge vil kontakte alle GSP-landenes myndigheter med sikte på å veilede og bistå dem i gjennomføringen, samt gi opplæring i de nødvendige IT-systemer.

Hvert GSP-land må etablere en elektronisk registrering av sine eksportører og formidle dette til EU-kommisjonen.

Alle GSP-land må ha innført REX innen 30. juni 2020. Etter denne datoen vil ikke lenger Form A eller erstatningssertifikat være gyldig som opprinnelsesbevis i GSP-systemet.

Selv om Norge deltar i REX sammen med EU og Sveits innebærer ikke dette noen endringer i hvilke land Norge godtar som GSP-land.

Les mer om REX hos EU-kommisjonen