Gå til innhold

Deklarering av miljøgebyr i TVINN opphører fra og med 1. juli 2016

Avtalene Tolletaten har med returselskaper om deklarering og oppkreving av miljøgebyr ved innførsel, er sagt opp. Dette medfører at miljøgebyr fra 1. juli ikke skal deklareres ved innførsel. Returselskapene vil etter dette selv være ansvarlig for innkreving av egne miljøgebyr.

Miljøgebyrene vil bli utdatert i TVINN med sluttdato 30. juni 2016. Dette gjelder følgende miljøgebyr:

AR - Miljøgebyr for biler

BG - Gebyr på batterier

BO - Gebyr på tørrbatterier

DE - Gebyr på dekk

RK - Miljøgebyrer på elektroniske produkter

RR - Miljøgebyr på elektriske produkter

Fra og med 1. juli 2016 vil deklarasjoner som sendes til Tvinn hvor det er deklarert miljøgebyr, bli avvist .