Gå til innhold

Nytt frå direktoratet

20.03.2017 Du kan påvirke regelverket i frihandelsavtalene
01.03.2017 Fra 1. april endres hva som er tillatt og deklarere i rubrikk 48 på tolldeklarasjonen
27.02.2017 WTO-avtale for enklere og mer rettferdig verdenshandel er trådt i kraft
14.02.2017 Problemene med NCTS er løst
10.02.2017 Henvendelser om tollkredittordningen
03.02.2017 Ingen henvisning til mva-fritak
30.01.2017 Tolltariffen 2018 - innspill til nye oppdelinger
30.01.2017 Ny veileder om overtredelsesgebyr
02.01.2017 Transitteringstollsted - Makedonia
02.01.2017 Serbias tiltredelse til Transitterings- og SAD-konvensjonen 1. februar 2016
01.01.2017 Mva ved innførsel av varer overføres til Skatteetaten fra 2017
21.12.2016 Endring av markedsavgiften for laks, ørret og de viktigste pelagiske fiskeartene
20.12.2016 Tollkreditt og merverdiavgift ved innførsel
19.12.2016 Registrering av varer ved innlegg på tollager og bruk av merknadsjournal
02.11.2016 Bindende forhåndsuttalelser
01.11.2016 Transitteringskonvesjonen - motverdier av 1 EURO gjeldende fra 1. januar 2017
02.09.2016 Ny leveranse NCTS settes i produksjon lørdag 3. september
30.08.2016 Transittering av fisk fanget og brakt i land av EU-fartøyer
25.08.2016 Endringer i TVINN og næringslivets programvare fra 1. januar 2017
29.06.2016 Plastretur AS - miljøavgift på drikkevareemballasje
1-20 av 34