Gå til innhold

Høring - tolltariffen 2018

Tolldirektoratet sender på høring forslag til nye oppdelinger i tolltariffen gjeldende for 2018.

Høringsbrev, nærmere omtale av forslagene og liste over høringsinstanser finner du nederst. For ordens skyld nevnes det at høringen er åpen for andre som ikke står på høringslisten.

Høringsfrist er 25. august 2017 og høringssvar vil bli publisert fortløpende.

Høringssvar sendes post@toll.no (bruk tolltariffen 2018 i emnefeltet) eller til

Tolldirektoratet
v/Tariff- og opprinnelsesseksjonen
Postboks 8122 Dep
0032 Oslo

Del med andre: