Gå til innhold

Alle pågående høringer

Dette er høringer som Tolletaten gjennomfører på vegne av Finansdepartementet ved endringer av regelverk. 

Å ha en sak ute på høring vil si at departementet ønsker å "høre" hva berørte parter (offentlige og private institusjoner, organisasjoner og andre departement) har å si til et forslag som man arbeider med. Bakgrunnen er ønsket om å bedre kunne vurdere konsekvensene av offentlige tiltak. Høringsfristen er normalt tre måneder, og ikke mindre enn seks uker. Høringsordningen er formelt regulert i utredningsinstruksen. At en sak er på offentlig høring innebærer at alle som ønsker det kan sende inn uttalelse til saken.

Hver sak inneholder høringsbrev, høringsnotat, høringsliste og eventuelle andre dokumenter som hører til saken. Høringssvar vil bli publisert fortløpende i saken.