Gå til innhold

[Utgått]Tolltariffen 2015 - høring

Toll- og avgiftsdirektoratet foreslår endringer i Tolltariffen 2015. Høringsfristen er 15. august 2014 og høringssvar blir publisert fortløpende. Høringen er avsluttet.

Høringsbrev, nærmere omtale av innspillene og liste over høringsinstanser finner du nederst. For ordens skyld nevnes det at høringen er åpen for andre som ikke står på høringslisten.

Innspill til forslagene sendes tad@toll.no (bruk tolltariffen 2015 i emnefeltet)

eller til

Toll- og avgiftsdirektoratet,
toll- og opprinnelsesseksjonen,
postboks 8122 Dep,
0032 Oslo.

Horingsbrev_tolltariffen_2015.pdfHøringsbrev (287 kB)

Vedlegg_til_horingsbrev_tolltariffen_2015.pdfTil de enkelte forslag (238 kB)

horingsliste_tolltariffen_2015.pdfHøringsliste (57 kB)

Høringssvar

Horingssvar_tolltariffen_2015_ssb.pdfStatistisk sentralbyrå (42 kB)

Horingssvar_tolltariffen_2015_landbruksdirektoratet.pdfLandbruksdirektoratet (22 kB)

Horingssvar_tolltariffen_2015_landbruks_og_mat_departementet.pdfLandbruks- og matdepartementet (199 kB)

horingssvar_tolltariffen_norges_gartnerforbund.pdfNorges gartnerforbund (318 kB)

horingssvar_tolltariffen_norges_sjomatrad.pdfNorges sjømatråd (163 kB)

Tolltariffen_Svar_pa_horingsbrev_Norges_rafisklag.pdfNorges Råfiskmat (119 kB)