Gå til innhold

[Utgått]Høring av endring i særavgiftsforskriften – HFK/PFK-avgift

Forslaget gjelder endrede GWP-verdier i særavgiftsforskriften § 3-18-1. Høringen er nå avsluttet.

På vegne av Finansdepartementet sendte Toll- og avgiftsdirektoratet et forslag om endring i særavgiftsforskriften § 3-18-1 første ledd på høring. Den nærmere redegjørelsen for forslaget følger av høringsnotatet.

Høringsfristen var 23. juni 2015.

 Dokumenter

14-90737-9 Høringsbrev.pdfHøringsbrev (103 kB)

14-90737-9 Høringsnotat.PDFHøringsnotat (329 kB)

14-90737-9 MEWA  14-90737 Høringsliste.pdfHøringsliste (58 kB)

oppsummering_hfk-pfk.pdfOppsummering av høringen (683 kB)

Høringssvar

horingssvar.pdfStiftelsen Returgass (554 kB)

hfk.pdfHelse- og omsorgsdepartementet (300 kB)

14-90737-17 KFKPFK-avgift - forslag til endrede GWP-verdier i særavgiftsforskriften § 3-18-1 1764137_1_1.PDFSamferdelselsdepartementet (197 kB)

Horing_HFK_PFK_avgift_svar_forsvarsdepartementet.pdfForsvarsdepartementet (264 kB)

14-90737-23 Høring - HFK_PFK-avgift - forslag til endrede GWP-verdier i særavgiftsforskrifte 1941987_1_1.PDFKlima- og miljødepartementet (371 kB)