Gå til innhold

[Utgått]Høring - endring i særavgiftsforskriften – innføring av avgift på poser av plast og papir

Høringen gjelder forslag til gjennomføringsbestemmelser for avgift på poser av plast og papir.

Finansdepartementet har på bakgrunn av innspillene som har kommet i høringsrunden besluttet at avgiften på bæreposer ikke skal iverksettes fra 15. mars 2015.


Høringsfristen er 27. februar 2015. Høringsuttalelsene bes sendt på e-post til tad@toll.no eller per post til Toll- og avgiftsdirektoratet, Særavgiftsavdelingen, Postboks 8122 Dep., 0032 Oslo

Høringsnotat. pdf.pdfHøringsnotat (3,9 MB)

Høringsbrev.pdfHøringsbrev (376 kB)

Høringsliste.pdfHøringsliste (881 kB)

Høringssvar:

Advokatforeningen.pdfAdvokatforeningen (288 kB)

Bacaplast.pdfBacaplast (375 kB)

BBG.pdfBioBag-Gruppen (70 kB)

Helse- og omsorgsdepartementet.pdfHelse- og omsorgsdepartementet (224 kB)

Miljodirektoratet.pdfMiljødirektoratet (137 kB)

NorfeedAS.pdfNorfeed AS (59 kB)

Norfolier GreenTec as.pdfNorfolier GreenTec AS (1,4 MB)

Norsk Gjenvinning.pdfNorsk Gjenvinning Norge AS (288 kB)

Nærings- og fiskeridepartementet.pdfNærings- og fiskeridepartementet (209 kB)

Samferdselsdepartementet.pdfSamferdselsdepartementet (194 kB)

Serviteur_Bygland_AS.pdfServitør Byglands AS (1,7 MB)

Stenqvist.pdfStenqvist Industri (707 kB)

Stenqvist-vedlegg.pdfStenqvist Industri vedlegg til høringssvar (157 kB)

Tollregion Vest-Norge.pdfTollregion Vest-Norge (613 kB)

Virke.pdfVirke (91 kB)

Tollregion Oslo og Akershus.pdfTollregion Oslo og Akershus (86 kB)

Industri Energi.pdfIndustri Energi (118 kB)

Avfall Norge.pdfAvfall Norge (68 kB)

Bedriftsforbundet.pdfBedriftsforbundet (58 kB)

Plastindustriforbundet.pdfPlastindustriforbundet (82 kB)

NHO Handel.pdfNHO Handel (315 kB)

Billerudkorsnäs.pdfBillerudkorsnäs (357 kB)

Norsk Industri.pdfNorsk Industri (231 kB)

Grønt Punkt Norge.pdfGrønt Punkt Norge (268 kB)

Sportsbransjen AS.pdfSportsbransjen AS (191 kB)

Ragn-Sells AS.pdfRagn-Sells AS (595 kB)

Justisdepartementet.pdfJustisdepartementet (303 kB)

Plastic Recyclers Europe.pdfPlastic Recyclers Europe (692 kB)

NHO .PDFNHO (354 kB)

BASF SE.PDFBASF SE (606 kB)

ZERO.PDFZero (183 kB)

Landbruks- og matdepartementet.PDFLandbruks- og matdepartementet (199 kB)

Serviteur.PDFServiteur (1,8 MB)

Naturvernforbundet.PDFNaturvernforbundet (108 kB)