Gå til innhold

[Utgått]Forslag til endringer i forskrift om engangsavgift og forskrift om omregistreringsavgift - høring

Toll- og avgiftsdirektoratet foreslår på vegne av Finansdepartementet endringer i forskrift om engangsavgift på motorvogner av 19. mars 2001 og forskrift om omregistreringsavgift av 2. juli 1986.

De foreslåtte endringene innebærer blant en mindre justering i ordlyden i avgiftsmessig definisjon av varebil klasse 2 og en endring av forskrift om omregistreringsavgift knyttet til bestemmelsen om fritak ved korttidsregistrering.

Høringen er avsluttet.

Dokumenter

engangs_omreg_avgift_horingsbrev_2013.pdfHøringsbrev (219 kB)

engangs_omreg_avgift_horingsliste_2013.pdfHøringsliste (12 kB)

engangs_omreg_avgift_horingsnotat_2013.pdfHøringsnotat (170 kB)

13_24293_ oppsummering av hoering_engangs_omreg_avgift.pdfOppsummering av høringen (8,3 MB)

Høringssvar

engangs_omreg_avgift_horing_svar_advokaforeningen.pdfAdvokatforeningen (820 kB)

engangs_omreg_avgift_horing_svar_bil.pdfBIL (250 kB)

engangs_omreg_avgift_horing_svar_FAD.pdfFAD (414 kB)

engangs_omreg_avgift_horing_svar_justisdepartementet.pdfJustisdepartementet (387 kB)

engangs_omreg_avgift_horing_svar_KNA.pdfKNA (265 kB)

engangs_omreg_avgift_horing_svar_LO.pdfLO (219 kB)

engangs_omreg_avgift_horing_svar_NAF.pdfNAF (24 kB)

engangs_omreg_avgift_horing_svar_riksadvokaten.pdfRiksadvokaten (299 kB)

engangs_omreg_avgift_horing_svar_samferdselsdepartementet.pdfSamferdselsdepartementet (388 kB)

engangs_omreg_avgift_horing_svar_skattedirektoratet.pdfSkattedirektoratet (337 kB)

engangs_omreg_avgift_horing_svar_SI.pdfStatens innkrevingssentral (501 kB)

engangs_omreg_avgift_horing_svar_statensvegvesen.pdfStatens vegvesen - vegdirektoratet (1,2 MB)

engangs_omreg_avgift_horing_svar_SSB.pdfSSB (21 kB)

engangs_omreg_avgift_horing_svar_Tollreg_nordnorge.pdfTollregion Nord-Norge (113 kB)

engangs_omreg_avgift_horing_svar_Tollreg_osloogakershus.pdfTollregion Oslo og Akershus (367 kB)

engangs_omreg_avgift_horing_svar_Tollreg_vestnorge.pdfTollregion Vest-Norge (376 kB)

engangs_omreg_avgift_horing_svar_Tollreg_ostnorge.pdfTollregion Øst-Norge (323 kB)