Gå til innhold

Ukraina - EFTA frihandelsavtale

Frihandelsavtalen mellom EFTA og Ukraina ble iverksatt 1. juni 2012.

Iverksettelsesrundskriv Ukraina.pdfIverksettelsesrundskrivet (87 kB)

For ytterligere opplysninger, og avtalen på engelsk, se www.efta.int.

Vedlegg

Vedlegg 1- Protokoll_Opprinnelsesregler.pdfOpprinnelsesreglene (85 kB)

Vedlegg 2- listeregler med innledende_regler.pdfListeregler (346 kB)

Vedlegg 3- Opprinnelsesbevis.pdfOpprinnelsesbevis (176 kB)

Vedlegg 4- Bilateral_landbruk.pdfBilateral landbruksavtale (580 kB)

Vedlegg 5- RÅK_Ukraina.pdfRÅK (129 kB)

Vedlegg 6- Fisk.pdfFisk (51 kB)

Vedlegg 7- tollnedtrapping .pdfTollnedtrapping (223 kB)