Gå til innhold

Tunisia - EFTA frihandelsavtale

Frihandelsavtalen mellom EFTA-landene (Island, Liechtenstein, Norge, Sveits) og Tunisia ble iverksatt 1.august 2005, herunder iverksetting av bilateral landbruksprotokoll mellom Norge og Tunisia.

Iverksettingsrundskriv-tun.pdfIverksettelsesrundskrivet (667 kB)

På denne lenken finner du vedlegg og protokoller til avtalen, på engelsk. For ytterligere informasjon på engelsk, se www.efta.int.

Vedlegg

NO 01 Protokoll B tun.pdfOpprinnelsesreglene (200 kB)

31102 tun - Innledende anmerkninger.pdfInnledende anmerkninger (23 kB)

EUR-MED listeregler okt09.pdfListeregler (311 kB)

31104 tun_EUR1.1.pdfEUR.1 varesertifikat (200 kB)

31105 tun - EUR-MED TC.1.pdfEUR-MED varesertifikat (42 kB)

31106 tun - Fakturaerklæringer TC.1.pdfFakturaerklæring (81 kB)

31107 tun - Fakturaerklæringer EUR-MED TC.1.pdfFakturaerklæring EUR-MED (83 kB)