Gå til innhold

Tunisia - EFTA frihandelsavtale

Frihandelsavtalen mellom EFTA-landene (Island, Liechtenstein, Norge, Sveits) og Tunisia ble iverksatt 1.august 2005, herunder iverksetting av bilateral landbruksprotokoll mellom Norge og Tunisia. Den baserer seg på HS 2007.

Det at frihandelsavtalen er utarbeidet på basis av HS 2007, betyr at det er HS-nomenklaturen fra 2007 som ligger til grunn for bl.a. listereglene.

Iverksettingsrundskriv-tun.pdfIverksettelsesrundskrivet (667 kB)

På denne lenken finner du vedlegg og protokoller til avtalen, på engelsk. For ytterligere informasjon på engelsk, se www.efta.int.

Vedlegg

NO 01 Protokoll B tun.pdfOpprinnelsesreglene (200 kB)

31102 tun - Innledende anmerkninger.pdfInnledende anmerkninger (23 kB)

EUR-MED listeregler okt09.pdfListeregler (311 kB)

31104 tun_EUR1.1.pdfEUR.1 varesertifikat (200 kB)

31105 tun - EUR-MED TC.1.pdfEUR-MED varesertifikat (42 kB)

31106 tun - Fakturaerklæringer TC.1.pdfFakturaerklæring (81 kB)

31107 tun - Fakturaerklæringer EUR-MED TC.1.pdfFakturaerklæring EUR-MED (83 kB)