Gå til innhold

Sør-Korea - EFTA frihandelsavtale

Frihandelsavtalen EFTA-Sør-Korea trådde i kraft 1. september 2006.

Iverksettingsrundskriv-3.pdfIverksettelsesrundskrivet (1,6 MB)

For ytterligere opplysninger se www.efta.int.

Ved verifisering av fakturaerklæringer fra Sør-Korea kan ektheten med referansenummer og kode på dokumentet sjekkes på hjemmesiden til Sør-Koreas "Chamber of Commerce and Industry" her: http://cert.korcham.net/search.

Vedlegg

2 Vedlegg I Opprinnelsesregler og tollprosedyrer norsk.pdfOpprinnelsesreglene (58 kB)

3 Vedlegg I Tillegg 1 Innledende anmerkninger norsk.pdfInnledende anmerkninger (10 kB)

4 Vedlegg I tillegg 2 Listeregler norsk.pdfListeregler (98 kB)

KR-FTA_-_Vedlegg_ I_Tillegg 3 - Fakturaerklæringer.pdfFakturaerklæring (8 kB)