Gå til innhold

Serbia - EFTA frihandelsavtale

Frihandelsavtalen mellom EFTA og Serbia ble iverksatt 1. juni 2011. Den baserer seg på HS 2007.

Det at frihandelsavtalen er utarbeidet på basis av HS 2007, betyr at det er HS-nomenklaturen fra 2007 som ligger til grunn for bl.a. listereglene.

Iverksettelsesrundskriv Serbia.pdfIverksettelsesrundskrivet (88 kB)

For ytterligere opplysninger på engelsk, se www.efta.int.

Vedlegg

Protokoll_B_Opprinnelsesreglene.pdfOpprinnelsesreglene (84 kB)

Protokoll_B_Vedlegg 2_Prossesliste.pdfListeregler (323 kB)

Protokoll_B_Vedlegg 3A_1EUR.1.pdfVaresertifikat EUR-1 (367 kB)

Protokoll_B_Vedlegg 3b_EUR-MED.pdfVaresertifikat EUR-MED (47 kB)

Protokoll_B_Vedlegg 4a_fakturaerklæring.pdfFakturaerklæring (47 kB)

Protokoll_B_Vedlegg 4b_Fakt.erkl_EUR-MED.pdfFakturaerklæring EUR-MED (48 kB)

Vedlegg IV - handelsforenklinger.pdfHandelsforenklinger (18 kB)

Norge - Serbia - landbruksavtalen.pdfLandbruksavtalen (132 kB)

Vedlegg I - unntatte varer.pdfUnntatte varer (10 kB)

Vedlegg II - fisk.pdfFisk (75 kB)

Vedlegg III_Tabell_A_Tollavtrapping.pdfTollavtrapping Tabell A (309 kB)

Vedlegg III_Tabell_B Tollavtrapping.pdfTollavtrapping Tabell B (488 kB)

Vedlegg III_Tabell_C_Tollavtrapping.pdfTollavtrapping Tabell C (230 kB)