Gå til innhold

Serbia - EFTA frihandelsavtale

Frihandelsavtalen mellom EFTA og Serbia ble iverksatt 1. juni 2011.

Iverksettelsesrundskriv Serbia.pdfIverksettelsesrundskrivet (88 kB)

For ytterligere opplysninger på engelsk, se www.efta.int.

Vedlegg

Protokoll_B_Opprinnelsesreglene.pdfOpprinnelsesreglene (84 kB)

Protokoll_B_Vedlegg 2_Prossesliste.pdfListeregler (323 kB)

Protokoll_B_Vedlegg 3A_1EUR.1.pdfVaresertifikat EUR-1 (367 kB)

Protokoll_B_Vedlegg 3b_EUR-MED.pdfVaresertifikat EUR-MED (47 kB)

Protokoll_B_Vedlegg 4a_fakturaerklæring.pdfFakturaerklæring (47 kB)

Protokoll_B_Vedlegg 4b_Fakt.erkl_EUR-MED.pdfFakturaerklæring EUR-MED (48 kB)

Vedlegg IV - handelsforenklinger.pdfHandelsforenklinger (18 kB)

Norge - Serbia - landbruksavtalen.pdfLandbruksavtalen (132 kB)

Vedlegg I - unntatte varer.pdfUnntatte varer (10 kB)

Vedlegg II - fisk.pdfFisk (75 kB)

Vedlegg III_Tabell_A_Tollavtrapping.pdfTollavtrapping Tabell A (309 kB)

Vedlegg III_Tabell_B Tollavtrapping.pdfTollavtrapping Tabell B (488 kB)

Vedlegg III_Tabell_C_Tollavtrapping.pdfTollavtrapping Tabell C (230 kB)