Gå til innhold

Montenegro - EFTA frihandelsavtale

Frihandelsavtalen mellom EFTA og Montenegro.

Iverksettingsrundskriv EFTA-Montenegro.pdfIverksettelsesrundskrivet (123 kB)

For ytteligere opplysninger og avtalen på engelsk, se www.efta.int.

Montenegro har frem til nå vært et GSP-land. I en periode på tre måneder kan du velge om du vil ha GSP-preferanse eller bruke frihandelsavtalen ved import til Norge.

Hovedavtalen

Hovedavtalen regulerer handelen mellom EFTA-landene og Montenegro. Opprinnelsesreglene referert til i artikkel 8.1 finner du som eget vedlegg i rundskrivet som omhandler Konvensjonen om felles preferanseopprinnelsesregler for Europa og statene ved Middelhavet.

Hovedavtale_EFTA-Montenegro.pdfHovedavtalen (115 kB)

Vedlegg

Frihandel_Montenegro_Tillegg_I_opprinnelsesregler.pdfOpprinnelsesregler (tillegg I) (219 kB)

02Frihandel_Montenegro_Vedlegg II-Listeregler.pdfListeregler (351 kB)

01Vedlegg_I_Unntatte_produkter_EFTA-Montenegro.pdfProdukter som ikke er omfattet av avtalen (9 kB)

02Vedlegg_II_Bearbeidede_landbruksprodukter_EFTA-Montenegro.pdfOversikt over bearbeidde landbruksprodukter (73 kB)

03Vedlegg_III_Fisk_og_andre_marine_produkter_EFTA-Montenegro.pdfFisk (92 kB)

04Vedlegg_IV_Handelsfasilitering_EFTA-Montenegro.pdfHandelsfasilitering (23 kB)

05Vedlegg_V_Mandat_for_Underkomiteen_EFTA-Montenegro.pdfMandat for underkomiteen (7 kB)

06Vedlegg_VI_Immatrielle_rettigheter_EFTA-Montenegro.pdfImmaterielle rettigheter  (33 kB)

07Vedlegg_VII_Overgangsbestemmelser_EFTA-Montenegro.pdfOvergangsbestemmelser (6 kB)

08Vedlegg_VIII_Bilateral_landbruksavtale_Norge-Montenegro.pdfBitaleral avtale mellom Monte Negro og Norge (94 kB)