Gå til innhold

Makedonia - EFTA frihandelsavtale

Frihandelsavtalen mellom EFTA-landene (Island, Liechtenstein, Norge, Sveits) og Makedonia ble iverksatt 1.mai 2002, herunder iverksetting av bilateral landbruksprotokoll mellom Norge og Makedonia.

iverksettelsesrund mak.pdfIverksettelsesrundskrivet (104 kB)

For ytterligere opplysninger på engelsk, se www.efta.int.

Vedlegg

NO - Prot B mak.pdfOpprinnelsesreglene (297 kB)

mak innledende anm.pdfInnledende anmerkninger (145 kB)

Vedl.II-prosessliste2003.pdfListeregler (217 kB)

EN_mak EUR1 IIIB.pdfEUR.1 varesertifikat (200 kB)

EN - mak-fakt erkl.IV.pdfFakturaerklæring (39 kB)