Gå til innhold

Libanon - EFTA frihandelsavtale

Frihandelsavtalen mellom EFTA og Libanon ble iverksatt 1. januar 2007. Den baserer seg på HS 2007.

Det at frihandelsavtalen er utarbeidet på basis av HS 2007, betyr at det er HS-nomenklaturen fra 2007 som ligger til grunn for bl.a. listereglene.

Iverksettingsrundskriv.Libanon.pdfIverksettelsesrundskrivet (652 kB)

For ytterligere opplysninger på engelsk, se www.efta.int.

Vedlegg

NO 01 Protokoll B final.pdfOpprinnelsesreglene (67 kB)

NO 02 Protokoll B innled.anmfinal.pdfInnledende anmerkninger (24 kB)

EUR-MED listeregler okt09.pdfListeregler (311 kB)

NO- 04 Protocol B -EUR1_ Anx IIIa.pdfEUR.1 varesertifikat (201 kB)

NO- 04 Protocol B -EUR-MED - Anx IIIb.pdfEUR-MED varesertifikat (42 kB)

NO- 05 Protokoll B - fakt.erk- Anx IVa.pdfFakturaerklæring (91 kB)

NO- 06 Protokoll B - fakt.EUR-MED - Anx IVb.pdfFakturaerklæring EUR-MED (97 kB)

Vedlegg II - varer unntatt fra avtalens virkeområde.pdfVedlegg II til Avtalen, produkter unntatt fra frihandelsavtalen (11 kB)

NO23 Vedlegg IV - Tollavtrappingstabell HS 25-97.pdfVedlegg IV til Avtalen, tollavtrapping ved innførsel til Libanon (590 kB)

Protokoll A.pdfProtokoll A, bearbeidede landbruksprodukter (9 kB)