Gå til innhold

Jordan - EFTA frihandelsavtale

Frihandelsavtalen mellom EFTA-landene og Jordan ble iverksatt 1. september 2002. Landbruksavtalen mellom Norge og Jordan ble iverksatt fra samme dato. Den baserer seg på HS 2007.

Det at frihandelsavtalen er utarbeidet på basis av HS 2007, betyr at det er HS-nomenklaturen fra 2007 som ligger til grunn for bl.a. listereglene.

Iverksettingsrundskriv-jordan.pdfIverksettelsesrundskriv (1,2 MB)

Vedlegg

Protokoll B - Opprinnelsesregler.pdfOpprinnelsesreglene (100 kB)

31102 vedlegg I - Innledende anmerkninger.pdfInnledende anmerkninger (124 kB)

EUR-MED listeregler okt09.pdfListeregler (311 kB)

31104 vedlegg IIIa _EUR1.1.pdfEUR.1 varesertifikat (327 kB)

31105 vedlegg IIIb - EUR-MED TC.1.pdfEUR-MED varesertifikat (42 kB)

31106 vedlegg IVa - Fakturaerklæringer TC.1.pdfFakturaerklæring (81 kB)

31107 vedlegg IVb - Fakturaerklæringer EUR-MED TC.1.pdfFakturaerklæring EUR-MED (83 kB)