Gå til innhold

Hong Kong - EFTA frihandelsavtale

Frihandelsavtalen mellom EFTA og Hong Kong ble iverksatt 1. november 2012.

Iverksettelsesrundskriv.pdfIverksettelsesrundskrivet (100 kB)

For ytterligere opplysninger og avtalen på engelsk, se www.efta.int.

Vedlegg

Vedlegg_1 - Opprinnelsesregler.pdfOpprinnelsesreglene (47 kB)

Vedlegg_2 - Listeregler.pdfListereglene (81 kB)

Vedlegg_3 - Opprinnelseserklæring.pdfOpprinnelseserklæring (50 kB)

Vedlegg_4 - Landbruksavtale (1).pdfDen bilaterale landbruksavtalen Hong Kong - Norge (97 kB)

Vedlegg_5 - Bearbeidde landbruk.pdfBearbeidde landbruksvarer (40 kB)

Vedlegg_6 - Fisk og marine.pdfFisk og marine produkter (12 kB)

Vedlegg_7 - Handelsfasilitering.pdfHandelsfasilitering (24 kB)