Gå til innhold

GCC (Gulf Co-operation Council) - EFTA frihandelsavtale

Fra 1. juli 2015 kan det kreves preferansetollbehandling i samhandelen mellom Norge/EFTA og statene som er medlem av GCC. 

GCC-landene består av Bahrain, De forente arabiske emirater, Kuwait, Oman, Qatar og Saudi-Arabia.

Eksport til GCC

Har du eksport til en GCC-stat kan du fra 1. juli kreve preferansetollbehandling. Varesertifikat EUR.1 må følge med forsendelse.

For å lette fortollingsprosedyrene inn til GCC oppfordrer vi til at du angir fakturanummeret og dato samt varens klassifisering i tolltariffen (begrenset til de seks første siffer) på varesertifikatet. 

Import fra GCC

I samsvar med vedtak 2/2015 i den blandede komité under avtalen EFTA-GCC, kan eksportører av varer med opprinnelse i en GCC-stat bruke et eget Certificate of Origin og kreve preferansetollbehandling i Norge på grunnlag av det.

Hver av GCC-statene vil tilføye sitt eget emblem øverst til høyre på formularet.

Avtalen mellom GCC-statene EFTA og GCC-landene trådte i kraft 1. juli 2014. EFTA har anvendt avtalen fullt ut siden, men GCC har ikke implementert den på grunn av noen tekniske problemstillinger, særlig i forbindelse med bruk av opprinnelsesbevis (varesertifikat EUR.1).

For ytterligere opplysninger og avtalen på engelsk, se www.efta.int.

 

Avtalens vedlegg

Avtalen har syv vedlegg. Nummereringen av vedleggene nedenfor er gitt i henhold til iverksettelsesrundskrivet og kan avvike i forhold til avtalen. F.eks. er vedlegg 1 til iverksettelsesrundskrivet avtalens vedlegg 4.

Vedlegg 1.pdfVedlegg 1 - opprinnelsesreglene (182 kB)

Vedlegg 2.pdfVedlegg 2 - listereglene (219 kB)

Vedlegg 3.pdfVedlegg 3 - opprinnelsesbevis (214 kB)

Vedlegg 4.pdfVedlegg 4 - den bilaterale landbruksavtalen GCC - Norge (380 kB)

Vedlegg 5.pdfVedlegg 5 - bearbeidde landbruksvarer (484 kB)

Vedlegg 6.pdfVedlegg 6 - fisk og marine produkter (49 kB)

Vedlegg 7.pdfVedlegg 7- varer untatt avtalen (18 kB)