Gå til innhold

EØS-avtalen

EØS-avtalen ble iverksatt 1. januar 1994 og innebærer i grove trekk en utvidelse av EU's indre marked til også å omfatte Norge, Island og Liechtenstein.

Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde-EØS-avtalen omfatter følgende land/områder:

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tsjekkia
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Hellas
 • Spania
 • Frankrike
 • Irland
 • Italia
 • Kroatia
 • Kypros
 • Latvia
 • Litauen
 • Luxemborg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederland
 • Østerrike
 • Polen
 • Portugal
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Finland
 • Sverige
 • Storbritannia og Nord-Irland
 • Island (EFTA)
 • Lichtenstein (EFTA)
 • Norge (EFTA)


EØS-avtalen fastslår at fritt varebytte skal kunne finne sted for varer innenfor de områdene avtalen omfatter. Det betyr i praksis de aller fleste industrivarer og bearbeidede landbruksvarer.

For varer innført til Norge/eksportert fra Norge til/fra EØS etter den 1. januar 1994, som kan dokumenteres å være opprinnelsesprodukter i henhold til avtalen ved fremleggelse av tilfredsstillende opprinnelsesbevis innen 18 måneder etter fortollingstidspunktet og som fyller de øvrige fastsatte vilkår i avtalen, kan preferansetollbehandling innrømmes i samsvar med de tollsatser som følger av avtalen.

Avtalens vedlegg finner du nederst på siden, i tillegg er følgende protokoller lagt ut:

Protokoll 2

Protokoll 2 spesifiserer de industriprodukter som ikke omfattes av avtalen.

Protokoll 3

Protokoll 3 gir i Tabellene I og II oversikt over hvilke bearbeidede landbruksprodukter som omfattes av avtalen
- Varer oppført i tabell I skal ilegges toll (tollreduksjon)
- Varer oppført i tabell II skal ikke tollbelastes (tollfrie)

Protokoll 9

Protokoll 9 omhandler handel med fisk og andre produkter fra havet

Vedlegg

EuroMed Protokoll 4-nov09.pdfOpprinnelsesreglene (67 kB)

SN1.pdfInnledende anmerkninger (361 kB)

Listeregler.pdfListeregler (239 kB)

EUR1.1.pdfEUR.1 varesertifikat (327 kB) 

31105 vedlegg IIIb - EUR-MED TC 1.pdfEUR-MED varesertifikat (89 kB) 

31106 vedlegg IVa - Fakturaerklæringer TC 1.pdfFakturaerklæring (104 kB)

31107 vedlegg IVb - Fakturaerklæringer EUR-MED TC 1.pdfFakturaerklæring EUR-MED (115 kB)

Vedl V lev erkl.pdfLeverandørerklæring (26 kB)

31109 vedlegg VI - Langtids leverandørerklæring TC 1.pdfLangtidsleverandørerklæring (32 kB)

forkl anm.pdfForklarende anmerkninger (140 kB)

Explanatroy Notes EN.pdfForklarende anmerkninger -engelsk oppdatert (209 kB)

Protokoll 2.pdfProtokoll 2 (14 kB) 

Protokoll 3.pdfProtokoll 3 (79 kB) 

protokoll9 fisk.pdfProtokoll 9 (1,1 MB)