Gå til innhold

Chile - EFTA frihandelsavtale

Frihandelsavtalen mellom EFTA-landene og Chile settes i verk med virkning fra 1. desember 2004. Landbruksavtalen mellom Norge og Chile settes i verk fra samme dato. Den baserer seg på HS 2002.

Det at frihandelsavtalen er utarbeidet på basis av HS 2002, betyr at det er HS-nomenklaturen fra 2002 som ligger til grunn for bl.a. listereglene.

IverksettingsrundskrivChile.pdfIverksettelsesrundskrivet (82 kB)

For ytterligere informasjon på engelsk, se www.efta.int.

Vedlegg

RoO1.pdfOpprinnelsesreglene (78 kB)

Innled anm - Tillegg 1.pdfInnledende anmerkninger (23 kB) 

Listereg1 - Tillegg 2.pdfListeregler (200 kB) 

eur 1_Tillegg 3.pdfEUR.1 varesertifikat (213 kB)

fakt er1 - Tillegg 4.pdfFakturaerklæring (9 kB)

unntaksvarerfra 1 5 2008 doc.pdfVedlegg III - Unntak gjeldende fra 1.5.2008 (12 kB)

endringer.chile.4.10.2007.pdfEndringer av 4.10.2007 (30 kB)