Gå til innhold

Canada - EFTA frihandelsavtale

Frihandelsavtalen mellom EFTA-landene (Island, Liechtenstein, Norge, Sveits) og Canada ble iverksatt 1. juli 2009, herunder iverksettelse av landbruksavtalen mellom Norge og Canada.

Siste rundskrivet _med forside_.pdfIverksettelsesrundskrivet (164 kB)

For vedlegg og protokoller til avtalen samt ytterligere informasjon på engelsk, se www.efta.int.

Vedlegg

Oversettelse_Vedlegg C - Opprinnelse-juli09.pdfOpprinnelsesreglene (53 kB)

Oversettelse_Vedlegg C - RoO - forkl anm listeregler.pdfForklarende anmerkninger og listeregler (354 kB)

Oversettelse_Vedlegg C - RoO - Tillegg II fakturaerklæring.pdfOpprinnelseserklæring (8 kB)

Oversettelse_Vedlegg E - Skip.pdfSkip (10 kB)