Gå til innhold

Bosnia-Hercegovina - EFTA frihandelsavtale

Frihandelsavtalen mellom Bosnia-Hercegovina og EFTA ble iverksatt 1. januar 2015. Den baserer seg på HS 2007.

Det at frihandelsavtalen er utarbeidet på basis av HS 2007, betyr at det er HS-nomenklaturen fra 2007 som ligger til grunn for bl.a. listereglene.

01 - Iverksettelsesrundskriv.pdfIverksettelsesrundskrivet (188 kB)

For ytterligere opplysninger, og avtalen på engelsk, se www.efta.int

Vedlegg:

Konvensjonens Tillegg I - Opprinnelsesreglerl.pdfOpprinnelsesreglene (223 kB)

Konvensjonens Tillegg I Vedlegg 2.pdfListereglene (421 kB)

02 -  VEDLEGG 1 - Varer som er unntatt.pdfVarer som er unntatt (93 kB)

06 - VEDLEGG 5 - Handelsfasilitering.pdfHandelsfasilitering (151 kB)

10 - VEDLEGG 9 -  Landbruksavtale.pdfBilateral landbruksavtale (404 kB)

03 - VEDLEGG 2 - Bearbeidede landbruksvarer.pdfRÅK (377 kB)

04 - VEDLEGG 3 - Fisk og andre marine produkter.pdfFisk (182 kB)

05 - VEDLEGG 4 - Nedtrapping av tolltariffer.pdfTollnedtrapping (1,3 MB)