Gå til innhold

Varer til bruk i transportmidler

Dette merverdiavgiftsfritaket gjelder proviant du har med deg og forbruker om bord i tog og andre transportmidler utenom fartøy og luftfartøy.

Fritaket gjelder kun i den tiden transportmidlet brukes i «ervervsmessig virksomhet», og opphører dersom transportmidlet går over i innenriks trafikk eller forblir i tollområdet i lengre tid.