Gå til innhold

Vareprøver

Du kan få merverdiavgiftsfritak for visse varetyper.

Fritaket gjelder

  • vareprøver, modeller og mønstre av ubetydelig verdi
  • visse typer reklamemateriell (begrenset til ett kilo) og reklamefilm
  • opplysningsmateriell fra andre lands turistmyndigheter
  • dokumenter og trykksaker fra andre lands myndigheter
  • emballasje og lastepaller, og utstyr for beskyttelse av last (fritaket gjelder ikke emballasje du importerer til innenlandsk bruk).

Det er et vilkår for avgiftsfritak at varen er av ubetydelig verdi. Varen kan enten i seg selv være av en ubetydelig verdi, eller den kan være gjort ubrukelig for andre formål enn demonstrasjon. Et eksempel på det siste er vareprøver på sko som er gjennomhullet.