Gå til innhold

Reise med våpen

Skal du ha med våpen til et annet EØS-land, kan du søke om europeisk våpenpass. Skal du utenfor EØS, må du levere en erklæring. 

Husk også å sjekke reglene som gjelder i landet du reiser til. Reglene skissert under gjelder bare når du reiser med eget våpen. Det vil si at du ikke kan ta med deg et lånt våpen til utlandet.

Våpenpass

Du søker om våpenpass hos din lokale politistasjon.

Vedlegg_328.pdfLast ned søknadsskjema på politiets nettsider

Har du europeisk våpenpass, trenger du ikke å deklarere våpenet ditt for Tolletaten ved ut- og innreise til Norge.

Sverige

Svensk toll har en registreringsordning for midlertidig innførsel av våpen til Sverige. Registreringen kan gjøres elektronisk på nettsidene til svensk toll www.tullverket.se, eller på en svensk tollstasjon. Du bør også undersøke de svenske reglene knyttet til lyddempere.

Uten våpenpass eller utenfor EØS

Har du ikke våpenpass eller reiser til et land utenfor EØS, må du deklarere våpenet hos Tolletaten ved utreise og innreise. Du leverer en erklæring som gjelder for én reise i inntil et år.

Erklæringen får du hos Tolletaten, eller du kan laste den ned på politiets nettsider.

Vedlegg_358.pdfLast ned erklæring om midlertidig utførsel av skytevåpen

Du leverer erklæringen til Tolletaten ved utreise. Den skal fylles ut i to eksemplarer. Tolletaten beholder det ene eksemplaret. Det andre eksemplaret må du levere til Tolletaten når du kommer tilbake til Norge igjen.

Våpenkort

Husk at du også må ha med deg våpenkort når du reiser med våpen. Våpenkortet viser at du har tillatelse til å eie skytevåpen.

Flytte til utlandet

Hvis du flytter til utlandet og vil ha med deg våpen, våpendeler eller ammunisjon, må du søke politiet om tillatelse til å ta med deg dette ut av Norge.

Kontakt politiet

Det er politiet som har ansvaret for regelverket om inn- og utførsel av våpen, våpendeler og ammunisjon. Ta kontakt med politiet på telefon 0 28 00 eller se politi.no for mer informasjon om å reise med våpen.

Kontakt myndighetene i landet du reiser til for å forsikre deg om at våpenpass er tilstrekkelig, eller om det er nasjonale ordninger i tillegg.