Gå til innhold

Import av våpen

Skal du importere våpen og ammunisjon, må du ha importtillatelse og bevilling for handel fra politiet.

Ervervsmessig import av våpen er regulert i våpenloven og våpenforskriften og krever tillatelse fra politiet.