Gå til innhold

Varer til teknisk og vitenskapelig bruk

Du kan få toll- og merverdiavgiftsfritak ved import av utstyr til bruk for utenlandske vitenskapelige ekspedisjoner.

 Regelverk