Gå til innhold

Varer til fremmede makters representasjoner og internasjonale organisasjoner

Representanter for ulike internasjonale interesser har på visse vilkår avgiftsfritak for varer som de importerer til Norge.

Dette gjelder

  • ambassader, konsulater mv.
  • NATO
  • diverse internasjonale organisasjoner, f.eks. FN