Gå til innhold

Restriksjoner ved import av mat

Skal du importere mat eller andre næringsmidler, må du være registrert som importør hos Mattilsynet.

Det er du som importør som har ansvaret for at næringsmiddelet er helsemessig trygt, og at innhold og merking er i overensstemmelse med norske regler.

Mattilsynet fører tilsyn med import av både animalske og ikke-animalske næringsmidler. Det er ulike regler for import avhengig av om varene kommer fra et annet EU/EØS- land eller fra en tredjestat.