Gå til innhold

Flyttegods

Har du bodd i utlandet sammenhengende i minst ett år, kan du innføre det meste av flyttegodset ditt toll- og avgiftsfritt.

Du kan innføre innboet ditt (flyttegodset) uten å betale toll og avgifter hvis

 • du har oppholdt deg i utlandet sammenhengende i minst ett år
 • du har eiet og brukt gjenstandene under oppholdet i utlandet, og du fortsatt skal bruke dem i Norge
 • du innfører flyttegodset i forbindelse med flytting til Norge.

Du skal levere erklæringen til Tolletaten når du kommer til Norge og skal tollbehandle flyttegodset. Kan du ikke være tilstede ved tollbehandlingen, må du sørge for at den som frakter varen for deg, kan legge fram flyttegodserklæringen som er underskrevet av deg. Flyttegodset kan ikke bli tollbehandlet før erklæringen er avgitt og korrekt utfylt.

For å forenkle tollkontrollen, bør du legge ved en oversikt over kolliene.

Noen varer har spesielle innførselsregler

 • Biler og andre motorkjøretøy er ikke fritatt for avgifter i forbindelse med flytting.
 • Yrkesutstyr er ikke fritatt for avgifter i forbindelse med flytting og må fortolles.

 • Matvarer er ikke fritatt for avgifter i forbindelse med flytting og må fortolles. En del matvarer er det også egne regler for å innføre.
  Les mer om innførsel av mat på Mattilsynets nettsider.
 • Alkohol og tobakk er ikke fritatt for avgifter i forbindelse med flytting. Dersom du reiser sammen med flyttegodset, kan du imidlertid ta med samme tollfrie kvoter som andre reisende.
  Les om alkohol- og tobakkskvote.