Gå til innhold

Rå diamanter

Skal du importere rå diamanter, må du være registrert hos Norsk Gullsmedforbund før du importerer diamantene. Du må også ha et sertifikat utstedt av eksportør i avsenderlandet som skal følge sendingen.

Det er Norsk Gullsmedforbund som er tilsynsmyndighet for diamanter. Tolletaten skal stanse sendinger med diamanter på grensen, men det er Gullsmedforbundet som utfører selve kontrollen Derfor må du varsle all import av rå diamanter til Norsk Gullsmedforbund senest én virkedag før grensepassering. All import og eksport av rå diamanter skal skje over Gardermoen tollsted.