Gå til innhold

Reparasjon av bil i utlandet

Dersom du skal reparere bilen din eller eit anna køyretøy i utlandet, skal du betale meirverdiavgift av tenesta.

Dersom verdien på reparasjonen er over verdigrensa, må du betale meirverdiavgift på 25 prosent på heile kostanden for reparasjonen og eventuelle fraktkostnader. Verdigrensa  er på 3 000 eller 6 000 kroner avhengig av kor lenge du har vore ute av landet.