Gå til innhold

Tolletatens visuelle profil

Profilprogrammet består av logo og navnetrekk, fargepalett, typografi og flere grafiske elementer.

All bruk skal godkjennes

All bruk av logo og andre elementer hentet fra profilhåndboken skal på forhånd godkjennes av Tolletatens kommunikasjonsstab. Vennligst kontakt oss på nettmester@toll.no for godkjenning eller spørsmål om visuell profil. 

Profilhåndbok

Profilhåndboken gir klare retningslinjer for hvordan den visuelle profilen skal brukes, for å sikre at Tolletatens særpreg reflekteres på en enhetlig måte i alle sammenhenger.

Tolletatens logo

  • Tolletatens logo skal brukes riktig i alle sammenhenger. Digitale originaler skal alltid benyttes, og det er ikke lov å gjøre endringer på originalene.
  • Bruk av logo skal følge overordnede og heraldiske regler. Det skal ikke plasseres tekst over kronen. Logoen skal plasseres øverst og så fritt som mulig i forhold til annen tekst.
  • Medier kan bruke logoen i forbindelse med mediesaker der det henvises til Tolletaten.
  • All øvrig bruk av logoer og andre elementer hentet fra profilhåndboken skal på forhånd godkjennes av Tolletatens kommunikasjonsstab.

Navnetrekk

Navnetrekket kan benyttes alene og på en mindre restriktiv måte, der logoen ikke kan brukes.

Filer til nedlasting


Profilhåndbok

profilhandbok_juni2016.pdfTolletatens profilhåndbok (7,0 MB)

JPG
JPG-filer brukes til Office-baserte maler. JPG-filer finnes kun i RGB. JPG-filer kan ikke skaleres opp i størrelse uten at kvaliteten forringes. 

logo_rgb_150dpi.jpg Last ned logo i RGB (120 kB)

navnetrekk_rgb_rod_150dpi.jpgLast ned navnetrekk i RGB (42 kB)

PNG
PNG-filer brukes til digitale og skjermbaserte medier. PNG-filer finnes kun i RGB. PNG-filer kan ikke skaleres opp uten at kvaliteten forringes. 

logo_rgb_150dpi.png Last ned logo i RGB (24 kB)

navnetrekk_rgb_rod_150dpi.pngLast ned navnetrekk i RGB (3 kB)

EPS
Adobe Illustrator EPS kan skaleres opp i størrelse uten at kvaliteten forringes. EPS-filer brukes primært til produksjon av trykksaker.