Gå til innhold

Økonomiske kontrollar - Tolletatens statistikk 2015

Her er ei oversikt over resultatene fra dei økonomiske kontrollane i 2015 samanlikna med 2014, 2013 og 2012.

Resultata av Tolletatens økonomiske kontrollar (i millionar kronar):
Type kontroll

2015

2014

2013

2012

Deklarasjonskontrollar

447

455

570

515

Kontroll av særavgiftsoppgåver

5

10

3

11

Regnskapskontrollar

922

812

443

745

Valutakontrollar

52

51

51

46

Piratvarekontrollar

34

31

18

16

Sum

1460

1359

1085

1333