Gå til innhold

Handelsstatistikk

Statistisk sentralbyrå lagar statistikk frå opplysninger som Tolletaten samlar på inn- og utførselsdeklarasjonane.

Journalistar og andre som ønskjer statistiske opplysningar over handel med utlandet, må spørje Statistisk sentralbyrå.